برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

درخواست نمایندگی
 1. جهت درخواست نمایندگی، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
 2. نام کامل:*
  لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
 3. شماره تماس:*
  لطفا شماره تماس خود را جهت پیگیری های بعدی وارد کنید.
 4. تلفن همراه :*
  لطفاً شماره همراه خود را وارد کنید!
 5. استان*
  نام استان خود را بنویسید!
 6. شهر:*
  نام شهر خود را وارد کنید!
 7. ایمیل:*
  آدرس ایمیل نا معتبر است.
 8. آدرس پستی :*
  آدرس خود را وارد کنید!
 9. توضیحات :
  ورودی نامعتبر
 10.   
بالا