برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

تنظیمات GPRS سیمکارت رایتل

برای تنظیم سیم کارت رایتل مراحل زیر را انجام دهید:

به قسمت تنظیمات تبلت و گوشی با منواندرویدرفته وقسمت بیشتررا انتخاب کنید

بعد به قسمت شبکهای تلفن همراه میروید

دادها فعال شوددر قسمت شبکها

درقسمت نامهای نقاط دسترسی جدید را میزنیم وکدهای زیر راوارد میکنیم

را تایپ میکنیدRIGHTELدرقسمت نام کلمه

راتایپ میکنیدRIGHTEL کلمه APN درقسمت

 بقیه فیلدها را خالی بگذارید

 

اخبار و اطلاعات دنیای موبایل را در کانال ما دنبال کنید

 

 

 

 

 

بالا