برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

تنظیمات GPRS سیمکارت همراه اول

برای تنظیم سیم کارت همراه اول مراحل زیر را انجام دهید:

به قسمت تنظیمات تبلت وگوشی با منواندرویدرفته وقسمت بیشتر راانتخاب کنید

بعد به قسمت شبکهای تلفن همراه میروید

دادها فعال شوددر قسمت شبکها

درقسمت نامهای نقاط دسترسی جدید را میزنیم وکدهای زیر راوارد میکنیم

را تایپ میکنیدMCI-INTERNET  درقسمت نام کلمه

راتایپ میکنیدMCINETکلمهAPN درقسمت

بقیه فیلدها نیاز به پر کردن ندارند!

اخبار و اطلاعات دنیای موبایل را در کانال ما دنبال کنید

 

 

 

 

بالا