برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

تنظیمات GPRS سیمکارت ایرانسل

برای تنظیم سیم کارت ایرانسل مراحل زیر را انجام دهید:

به قسمت تنظیمات تبلت و گوشی با منواندرویدرفته وقسمت بیشتررا انتخاب کنید

بعد به قسمت شبکهای تلفن همراه میروید

دادها فعال شوددر قسمت شبکها

درقسمت نامهای نقاط دسترسی جدید را میزنیم وکدهای زیر راوارد میکنیم

را تایپ میکنیدIRANCELL-GPRSدرقسمت نام کلمه

راتایپ میکنیدMTN IRANCELLکلمهAPN درقسمت


بقیه فیدها نیاز به پر کردن ندارند و خالی بمانند بهتر است.

 

 

اخبار و اطلاعات دنیای موبایل را در کانال ما دنبال کنید

 

 

بالا