برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

کلیه سایتهای فروشگاهی و فروشگاه های مجازی میتوانند پس از ثبت درخواست نمایندگی فروش در همین سایت و پس از تایید نوسط کارشناس فروش اینترنتی ، بدون نیاز به خرید و سرمایه گذاری در این بخش،میتوانند نسبت به نصب تصویر و مشخصات و فروش محصولات اقدام وبه حساب مینیاتور واریز تا محصول بصورت پستی برای مشتریان عزیز ارسال گردد.

بدیهی است قیمت ارایه به وبسایتها 7% زیر قیمت فروش در فروشگاه مجازی مینیاتورو هزینه پست سفارشی  ارسال با مینیاتور میباشد.

لیکن سود مشارکت در فروش برای وبسایتها برابر 7% خواهد بود.

بالا