برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

در همایشی که از طرف خانه صنعت ومعدن وتجارت برگزار گردید شرکت مینیاتور به عنوان برترین تولید کننده استان معرفی گردید.

بالا