برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

آذربايجان غربی

    

 

 

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

 شهرام انصاری

 ارومیه، خیابان مدرس، روبروی بانک ملی، موبایل معین

فروش

 

مهندس فیض الله پور

 ارومیه فلکه مدرس جنب موسسه مالی کوثر راما موبایل

خدمات          

 ارسطو قلی پور

 شاهین دژ - بزودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا