برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

چهارمحال و بختياري

   

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

حسین علیدوستی

 چهار محال بختیاری ،شهرکرد ،خیابان ملت ،چهارراه بازار ،روبرروی مجتمع علوی ،موبایل تهران

فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

بالا