برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

خراسان رضوی

   

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی

فرشاد احمدیان

 مشهد خ احمداباد بين پاستور وقائم مجتمع موبايل پارت طبقه اول واحد 3/9

فروش

رسول مهدوی

 

 مشهد خيابان احمد اباد بين قائم وپاستور مجنمع موبايل پارت طبقه اول موبايل پارسيان پارت

خدمات فروش

 سيد سعيد حسينيان

 خراسان رضوي.شهرستان کلات.روستاي گرو.دفتر پيشخوان دولت

فروش

 

 محمد علی نکوهی

 تربت جام- بزودی...

 

 فروش

مسعود غلامپور

 

مشهد - بزودی...

 

 

حمیدرضا خرمی 

 مشهد - بزودی...

 فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا