برای ثبت گارنتی

ابتدا به منوی ثبت گارانتی مراجعه کنید.
شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.
سپس اطلاعات خود را وارد نمایید.

مشخصات شما در بانک اطلاعات ما ذخیره شده و شامل خدمات مینیاتور قرار میگیرد.

كرمان

نام نماینده

             آدرس نمایندگی

نمایندگی


اسماعیل مهیاپور

کرمان سیرجان ،میدان گیتی نورد، ابتدای خیابان آیت الله سعیدی، جنب پوشیران موبایل اپل

فروش

کاظم رشیدی

کرمان ریگان، بلوار جمهوری نمایندگی ،گوشی های ایرانی

 

فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا